השתתף במשאל על מיקום המפגש הבא בארה''ב  לחץ כדי לקרוא על הטירקלים הראשונים הידועים לנו site map
site map
 הקודם  הבא
 Justice Jacob Turkel aka Kobi    Asher Gur-Arie

 

Reunion in Israel, June 23, 2003