השתתף במשאל על מיקום המפגש הבא בארה''ב  לחץ כדי לקרוא על הטירקלים הראשונים הידועים לנו site map
site map
previousnext
 Hanan and his sister Leah   searching and updating the family trees

 

Tirkel / Turkel Reunion in Israel, June 23, 2003