השתתף במשאל על מיקום המפגש הבא בארה''ב  לחץ כדי לקרוא על הטירקלים הראשונים הידועים לנו site map
site map
 הקודם  הבא
 Leah Gur-Arie Margaliot reading her piece    Doron, the webmaster answering questions

 

Reunion in Israel, June 23, 2003