השתתף במשאל על מיקום המפגש הבא בארה''ב  לחץ כדי לקרוא על הטירקלים הראשונים הידועים לנו site map
site map
 הקודם  הבא
 outstanding resemblance between the fathers    left-to-right: Sara, Shulamit, Arie (hidden), Rachelle, Gur-Arie, Eli-Lippa

 

Reunion in Israel, June 23, 2003